Kjøp og salg av eiendom


Avhendingslova regulerer bestemmelser om omsetning av fast eiendom. Lovens formål er å gi en avgrensning mellom kjøpers og selgers rettigheter og plikter med en særlig regulering av forbrukerforhold.

Det kan oppstå en del spørsmål i forbindelse med kjøp og salg av eiendom.
I henhold til avhendingsloven, er kjøperen pålagt å gjøre seg kjent med kjøpsobjektet før han inngår en kjøpsavtale. I praksis er det ikke lett å oppfylle denne forpliktelsen som kjøper. Normalt blir kjøper kjent med kjøpsobjektet gjennom den informasjonen selger oppgir om eiendommen. Selger på sin side er underlagt en streng opplysningsplikt.

Tvister som oppstår ved kjøp og salg av eiendom kan blant annet være mangler ved eiendom, brudd på selgers opplysningsplikt og avtaler med megler som ikke blir overholdt. De fleste tvistene springer ut av at selger holder tilbake informasjon om mangler ved eiendommen. Slike mangler kan være vannlekkasjer, skader i vegger og tak, skadedyr osv. Selv om eiendommen er solgt «som den er», kan selger fremdeles være ansvarlig for visse mangler ved eiendommen.

I de senere år har det blitt vanlig at kjøper og selger av eiendom inngår boligkjøpsforsikring. Vi har lang erfaring med å håndtere regresskrav fra forsikringsselskaper på vegne av våre kunder.

Våre advokater i Simonsen & Rana bistår både kjøper og selger i saker om boligtvister under hele prosessen – både utenfor og i en domstolsbehandling.