Utlendingsrett


Utlendingsretten er i konstant utvikling. Reglene er svært kompliserte og er etablert gjennom nasjonale lover og regelverk sett i sammenheng med retts- og forvaltningspraksis.

Når du skal kontakte UDI eller UNE får du avanserte skjema som må fylles ut og det er viktig at alt gjøres riktig. Advokatfirma Simonsen&Rana har bred erfaring med utlendingssaker og vi hjelper deg i din sak.

Du kan få rettshjelp dekning av forsikringsselskapet hvis du har registrert adresse og bor i en bolig med innboforsikring når du får et avslag fra UNE.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

Visum
Studentvisum: Hvis du ønsker å studere eller gå på skole i Norge i mer enn tre måneder kan du søke om studietillatelse.
Besøksvisum: Hvis du skal besøke Norge i inntil 90 dager, kan du søke om et besøksvisum.
D-visum i familieinnvandringssaker: D-visum er et innreisevisum for ektefeller (og mindreårige felles barn).
Besøke Norge uten visum: Du som ikke trenger visum for å besøke Norge, kan være her i inntil 90 dager. Det er også andre regler du må følge. 
Statsborgerskap
Det er ulike regler for å søke om norsk statsborgerskap for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere, nordiske statsborgere og de som tidligere har vært norske statsborgere. Vi hjelper deg både med søknad og klage.
Utvisning – er du i fare for å måtte forlate Norge?
Hvis du har fått et vedtak om utvisning og et innreiseforbud, kan du klage på vedtaket. Du kan søke om å få innreiseforbudet opphevet. Våre advokater har lang erfaring med utvisningssaker.
Asyl
Du kan søke beskyttelse (asyl) hvis du er forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet ditt.
Fornyelse av asyl
Har du fått avslag på en søknad fra utlendingsmyndighetene?
Hvis du har fått avslag på søknad kan du klage på dette.
Familiegjenforening - Ønsker du å forenes med din familie i Norge?
Avhengig av hvor dere er fra, kan du søke om oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller bruke registreringsordningen.
Vil du gifte deg i Norge med en utenlandsk statsborger?
Skal du gifte deg med en utenlandsk statsborger i Norge, må du fremlegge dokumentasjon for Skatteetaten. Vi bistår med både rådgivning og utfylling av dokumenter som kreves.
Arbeidstillatelse/arbeidsinnvandring
Har du fått avslag på arbeidstillatelse eller vil du søke om arbeidstillatelse?


Vi hjelper deg med alle disse juridiske utfordringene.
Kontakt oss og vi vil bistå deg under hele saksprosessen!