Om oss

Sverre Simonsen

Advokat

Senioradvokat Simonsen har over 20 års erfaring som advokat. Tidligere har han blant annet vært partner i Advokatfirma Blehr & Co hvor han jobbet effektivt som forsvarer og prosessfullmektig i retten. Han har derfor godt kjennskap til alle sider ved rettssystemet, og fremmer private saker for rettsvesenet ukentlig. Med bakgrunn i sin arbeidserfaring er han godt egnet til å fremme klientens saker.Simonsen spesialiserer seg innen barnevern, familie og erstatning saker. Han har dermed et godt innsyn i behandlingspraksisen hos forliksrådet og namsfogden. På bakgrunn av dette utbedrer han saker som ivaretar klienten interesse på den beste måten.

Temour Hussain
Advokatfullmektig

Temour har lang erfaring innen selskap-, skatt- og arbeidsrett. Tidligere har han blant annet vært daglig leder for Rajput Eiendoms AS og Charlies konsernet. Herunder har han blant annet stått ansvarlig for oppsett av et industribygg og håndtert arbeidsforholdet til alle i tilknytning Charlies. I tillegg skrev Temour sin masteravhandling innen skatterett, et emne han begeistrer seg meget for. Med sin bakgrunn er han derfor godt egnet til å løse kompliserte forretningsmessige tvister. Videre er Temour svært opptatt av minoriteters rettigheter og har tatt for seg en del saker innen immigrasjon av flyktninger og familieinnvandring. Han er derfor velkjent med NAV og UDI sin behandlingspraksis og kan vise til positive resultater.