Din juridiske partner

Advokatfirma Simonsen & Rana har som mål å sikre våre klienter et effektivt og lønnsomt resultat innen juridisk tjenesteyting. Å gjøre en god jobb for våre klienter handler ikke bare om å realisere et mål, men om å gjøre det på best mulig måte. For oss handler det om å levere akkurat det klientene trenger. Vi er derfor svært opptatt av forutsigbarhet med hensyn til kostnader, hva vi skal levere og når vi skal levere det.

For oss handler det om å levere akkurat det klientene trenger.

Våre medarbeidere har lang erfaring innen tvisteløsning og besitter bred kunnskap innen de saker vi påtar oss. Våre råd er derfor tydelige, velfunderte og praktiske, og springer ut fra det behovet som stilles fra våre klienter. Våre advokater har dessuten betydelig prosedyre erfaring, hvor vi bistår våre klienter for domstoler og nemnder, særlig i barnevernssaker. Våre advokater har lang erfaring som forsvarere i straffesaker og prosessfullmektiger i sivile saker.